กิจกรรม “โครงการ คนเกะรอ ต่อต้านยาเสพติด” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน อ.รามัน จ.ยะลา

174

          วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4116 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วย นาย อุสมาน อาแซ ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ, คณะบุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการ คนเกะรอ ต่อต้านยาเสพติด” ได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกะรอ ( สปสช./องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน ได้มีภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังลดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า