ตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

83

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4215 บ้านน้ำบ่อตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พันเอกธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่อำเภอปะนาเระ พร้อมมอบนโยบายสั่งการของผู้บังคับบัญชาและเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังการบรรยาย การจัดเตรียมข้อมูลสนามรบด้านการข่าว (IPB) ของกองร้อยในพื้นที่

         โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กำลังพลจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและปฏิบัติตามมาตราการที่มีการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้พูดคุยสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเปลให้กับกำลังพล เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า