ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน มิ.ย.๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73