กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 ประเมินผลการฝึก การแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 

362

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันโท พันทวี สุวอ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 นำกำลังพลฝึก เข้าร่วมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกฯ แบบรวมการในรูปแบบระดับกรม ในบทที่ 1, บทที่ 2 และบทที่ 3 เพื่อให้การฝึกเป็นในรูปแบบเดียวกัน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฉบับของการฝึก ที่เป็นไปตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ ให้หน่วยทหารทุกหน่วยในกองทัพบก สามารถปฏิบัติตามระเบียบของ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในการถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกจะต้องมีภาวะของผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลฝึกฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับกองทัพภาคต่อไป

ทหารมีไว้ทำไม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กองพันทหารราบที่1

กรมทหารราบที่153