แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งเฮลิคอปเตอร์พยาบาล  บินด่วน!! ช่วยชายไทยอายุ 44 ปี จากเกาะหลีเป๊ะ รับการรักษาด่วนยังโรงพยาบาลที่พร้อมกว่า

208

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้รับการประสานจากแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่านแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์พยาบาล (ฮ.ท.145 ) ของกองพันบินที่ 41 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก โดยกองทัพภาคที่ 4 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเพศชาย อายุ 44 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกจากรถ MC  พ่วงข้าง สูงประมาณ 2 เมตร แล้วโดนรถ MC พ่วงข้างเหยียบซ้ำ ทำให้ปวดบริเวณชายโครงด้านขวา  และต้องได้รับรักษาด่วน ที่โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ภายหลังได้รับการประสาน พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เฮลิคอปเตอร์พยาบาล ( ฮ.ท.145 ) ดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยเป็นการด่วน ปัจจุบันคนไข้รายดังกล่าว อยู่ระหว่างการรักษา

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ยึดถือนโยบายของกองทัพบกในการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพที่เว้นว่างจากภารกิจทางทหาร เพื่อช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชน ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 4 เพราะทุกวินาทีของคนที่รอ คือวินาทีแห่งชีวิต

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า