ที่นี่ชายแดนใต้ ความหลากหลายที่ลงตัว ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมแต่งกายชุดไทย ชุดมลายูท้องถิ่น หรือชุดกี่เพ้ากันนะคะ

93

การแต่งกายที่หลากหลาย คือเอกลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันอนุรักษ์การแต่งกายให้อยู่คู่กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า