มทภ.4 นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในกรณีต่างๆ เน้นช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

193

          วันนี้ ( 14 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่วัดศรีพัฒนาราม (วัดบ้านคล้า) ตำบลตาเซะ  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ในการกู้ชีพมอบถวายวัด เพื่อใช้ในสาธารณกุศล ตลอดจนทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พระครูชัยธัชวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นาย สนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , ทหาร , พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ก่อนเริ่มพิธีได้มีการแห่ผ้ากฐิน รอบอุโบสถ 3 รอบ

          โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้นำถวายผ้าป่าสามัคคี พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระครูชัยธัชวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนาราม  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 6,000,000  บาท

          สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ประชาชนไทยพุทธในพื้นที่พร้อมใจร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ในการกู้ชีพมอบถวายวัด และส่งต่อให้กับหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลา จำนวน 2 คัน โดยเป็นการจัดหายานพาหนะ พร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานให้สามารถดูแลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที มุ่งเน้นช่วยบรรเทา ลดการสูญเสียในชีวิตที่อาจเกิดขึ้น และใช้ประโยชน์ในราชการ ในการดูแลความปลอดภัย ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า