แม่ทัพภาคที่4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายลอบยิงและระเบิดซ้ำในพื้นที่ปัตตานี

181

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.15 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 นาย จากเหตุคนร้ายซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ ขณะทำการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครู และระเบิดซ้ำ บริเวณโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต 1 นาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา

    โดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 4 นาย ได้เข้ารับการรักษาตัวยังโรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี และ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ประกอบด้วย อส. สุทธิชัย ยะวา,ร.ท. ต่อตระกูล ปั้นสำรอง ,อส.ทพ.ชยพร บุษบง และ อส.ทพ.อิสรพงษ์ แก้วรักษ์  ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำความห่วงใยจาก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ฝากถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมป่วยและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ขณะนี้ ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 4 นาย อยู่ในความดูแลของแพทย์ อาการปลอดภัยมีขวัญและกำลังใจที่ดี และพร้อมที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า