ทหารพราน 41 ร่วมดูแลพื้นให้ปลอดภัย เพื่อความอุ่นใจของประชาชนในพื้นที่

265

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ในการเฝ้าระวังการก่อเหตุบริเวณเส้นทาง สะพาน ท่อลอด รวมถึงสถานที่ราชการ ระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าแรงสูง สถานีขนส่ง และเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้บูรณาความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในการดำเนินการวางมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเข้มข้น ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ราชการ และแหล่งชุมชน เพื่อความอุ่นใจของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบข้อมูลหรือเบาะแสของคนร้ายสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำพื้นที่ หรือโทรสายตรง แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หมายเลข 061-1732999 หรือทางสายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า