เสียงสะท้อนจากชาวบ้าน 4 เดือนกับนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนของ แม่ทัพภาคที่ 4

130

คลิกชมคลิป

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า