แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี พร้อมเดินหน้านำผู้ป่วยยาเสพติด คืนสู่สังคม คืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้ง

68

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า