ให้กำลังใจนักกีฬายิงปืนกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนกองทัพบก ชิงถ้วยรางวัลจากผู้บัญชาการทหารบก

87

          วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ที่ สนามกีฬายิงปืนศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬายิงปืนตัวแทนกองทัพภาคที่ 4 ในการเก็บตัว ฝึกซ้อมแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบก ประจำปี 2566 ที่กำลังจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ชิงถ้วยรางวัล 9 ประเภทรางวัล จากผู้บัญชาการทหารบก

ซึ่งการจัดทีมเข้าร่วมการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายในนั้นแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

กลุ่มที่ 2 กองทัพภาคที่ 2

กลุ่มที่ 3 กองทัพภาคที่ 3

กลุ่มที่ 4 กองทัพภาคที่ 4

กลุ่มที่ 5 หน่วยบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

กลุ่มที่ 6 หน่วยป้องกันภัยทางอากาศและกลุ่มพหุนโยธิน สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ณ สนามยิงปืนอาเซียนค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น การแข่งขันประเภทปืนเล็กยาว การแข่งขันประเภทปืนพกชาย,หญิง การแข่งขันประเภทปืนกล ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 5 โดยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 รับผิดชอบในการเตรียมทีมนักกีฬาแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบก นำทีมโดย พันโท สมัชชา เปี่ยมทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15

          “ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาการแข่งขันยิงปืนทุกคน ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ใช้ความสามารถของตัวเองเป็นบททดสอบด้วยความมั่นใจในตนเอง ไม่ต้องกดดัน ทำมันให้ดีที่สุดเพื่อนำความสำเร็จมาสู่กองทัพภาคที่ 4 ให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจ และประสบการณ์ที่ดีของตนเอง ผลแพ้ชนะไม่สำคัญ ถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองแล้วทำหน้าที่ตัวแทนของกองทัพภาคที่ 4 ขอให้ทุกคนจงภูมิใจ” แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวให้โอวาท

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า