มอบถุงยังชีพ เพื่อการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อสานฝัน ปันสุข เสริมปัญญาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

242

          ที่โรงเรียนบันนังลูวา ตำบลหน้าถ้ำ  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา พันโทถนอมพงษ์  เรืองจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับศูนย์ประสานการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะครู อาจารย์โรงเรียนบันนังลูวา จัดกิจกรรม มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสตามโครงการ “ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ และสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มีความห่วงใยและส่งต่อโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

          นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นบุคคลเรียนดี แต่มีฐานะยากจน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิง วีอาม ดือรามะ และพี่น้องอีก 5 คน รวมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัว “ดือรามะ” ซึ่งมีความเดือดร้อนฐานะทางบ้านลำบาก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

กองพันทหารราบที่3

กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า