พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสัมพันธ์ประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ จชต. เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ท่ามกลางสายฝน รับบุญกุศลกันถ้วนหน้า

804

          วันนี้ (29 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ณ ที่พักสงฆ์อินทโมลีบรรพต หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชนไทยพุทธ, ประชาชนไทยพุทธ ร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อสนับสนุนการสร้างบันไดทางขึ้นสถูปเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน และสร้างระเบียงรอบสถูปเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน ซึ่งชำรุดทรุดโทรม และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง โดยในปีนี้มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และร่วมพิธีจำนวนมาก

          โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งของชาวไทยพุทธ คล้ายกับพิธีทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจํากัด คือสามารถจะทอดเมื่อไรก็ได้ ด้วยการแจกฎีกาบอกบุญไปตามสถานที่ต่างๆ ให้ร่วมกันทำบุญแล้วแต่ศรัทธา โดยจัดเป็นกองผ้าป่ามารวมกัน จะเป็นกี่กองก็ได้ เมื่อถึงวันทอด จะมีขบวนแห่ผ้าป่ามารวมกันที่วัดอย่างสนุกสนาน บางที่จุดประสงค์ ก็เพื่อร่วมกันหาเงิน สร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนไทยพุทธร่วมกันส่งเสริมพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์  พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่

          โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมทำบุญ และได้กล่าวพบปะทักทายกับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี โดยภายในงานได้จัดให้มีขบวนแห่ช้าง การแสดงกลองยาว พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุสักการะเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำขบวนชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา อัญเชิญผ้าห่มองค์พระเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระอัฐิหลวงพ่อทวดหนอนขึ้นไปยังด้านบน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา ระลึกถึงพหุคุณูปการ คุณงามความดีของหลวงพ่อทวดหนอนอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่มาอย่างช้านาน ต่างร่วมกันทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย โดยยอดเงินที่ถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 430,536 บาท

          สำหรับเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน เขามะรวด เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นอย่างมาก เพราะหลวงพ่อทวดหนอนเป็นพระเถระเก่าแก่เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นตำนานของเขามะรวดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในปัจจุบันมีเจ้าคณะอำเภอปะนาเระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดูแลพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วน และประชาชนที่ศรัทธาหลวงพ่อทวดหนอน ซึ่งในทุกวันเสาร์จะมีชาวบ้านปะนาเระช่วยกันขนหินดินทราย และวัสดุก่อสร้างขึ้นมาพัฒนาเจดีย์และสถานที่โดยรอบ โดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เป็นหน่วยทหารที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ให้การสนับสนุนกำลังพลและช่วยในการก่อสร้างรวมถึงพัฒนาพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาและความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า