ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นำความห่วงใยส่งถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน

45

          วันนี้ (28 มกราคม 2566) เวลา 08.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สําคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, กองร้อยทหารพรานที่ 4809, ด่านตรวจยานิง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตลอดจนกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

          สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังในครั้งนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลให้เป็นไปตามนโยบายงานสำคัญเร่งด่วนของ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ประมาท และมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ โอกาสนี้ ยังได้มอบสิ่งของบริโภคเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า