หน่วยเฉพาะกิจยะลา ส่งมอบบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

25

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ที่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 4 บ้านบายิ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับ นายดือแระ  อาแวยานิง และครอบครัว ซึ่งเป็นประชาชนผู้ซึ่งขาดแคลนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลากำหนด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการแสดงออกถึงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ ในการสร้างบ้านให้กับ นายดือแระ  อาแวยานิง ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ในการจัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับผู้มีจิตอาสา เข้าดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และส่งมอบบ้านให้กับนายดือแระฯ ในครั้งนี้

          สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เล็งเห็นถึงความสำคัญ และร่วมกันสนับสนุนจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า