จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

539

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอกรงปินัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดมัสยิด และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ต้น เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ณ มัสยิดยาแมะอัลตักวา หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดยมี นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33