ทหารพราน 42 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ก่อสร้าง สถูปเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน

630

     เมื่อวันที่ 26 ก.ย.63 เวลา 10.30 น.ที่ เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน บ้านหัวเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย กำลังจิตอาสา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันผูกเหล็ก เพื่อเตรียมการเทคาน ก่อสร้างระเบียงรอบ สถูปเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน บนยอดเขามะรวด อำเภอปะนาเระ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

จิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า