มอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และชุดพืชผักสวนครัว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

249

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. พันโท กฤษกร คงสมโอษฐ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิง ร่วมกับ พันโท ณัฐวุฒิ ศรีสังข์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค และชุดพืชผักสวนครัว ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนในพื้นที่บ้านปิเหล็ง  ตำบลมะรือโบออก  อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และประชาชนรอบค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หลังจากประสบอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพบปะ เยี่ยมเยียน และดูแลความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอบถามปัญหาที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

          โดยประชาชนในพื้นที่ต่างขอบคุณเจ้าหน้าที่ในความห่วงใยที่มอบให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งรู้สึกมีกำลังใจ ดีใจ และปลื้มใจเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่ทหารอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสเสมอมา

          นอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการรักษาสุขอนามัย รวมถึงการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 หรือโรคที่มากับน้ำและการป้องกันตัวเองจากสัตว์มีพิษที่มากับน้ำท่วม

          ทั้งนี้ กองทัพบกและทุกภาคส่วน พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย และยังคงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อมรับมือและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยทันที

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า