จัดเต็มอาหารมื้อพิเศษแก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

200

          เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ โรงเลี้ยงกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กรมทหารราบที่ 152 ได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ เช่น ส้มตำ,ไก่ย่าง,ลาบไก่,ลูกชิ้นทอด,โรตี,กล้วยหอม,ส้ม และน้ำอัดลม ให้กับกำลังพลกรมทหารราบที่ 152 เนื่องในโอกาสต้อนรับวันปีใหม่ 2566 ซึ่งเป็นการผ่อนคลายให้กับกำลังพลภายในหน่วย สร้างรอยยิ้มความประทับใจและกำลังใจที่ดีให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า