ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน (สาย พ.ธ.) งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

136