พบปะเยี่ยมเยียน “กำลังพลที่ปลดพิการ และบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ” ด้วยความห่วงใย “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”

155

          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 คุณอรวรา  แสงกุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ และกำลังพลกรมทหารพรานที่ 41 เดินทางพบปะเยี่ยมเยียน กำลังพลที่ปลดพิการ และบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการดูแล รักษาตลอดจนให้คำแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนของกรมทหารพรานที่ 41 ซึ่งมีจำนวน 2 ครอบครัว ประกอบด้วย อาสาสมัครทหารพราน กัมปนาท  จันทร์พรหมศรี กำลังพลที่ปลดพิการ (พิการทางการมองเห็น) ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 30 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ นายปิยณัฐ  พรมแดน บุตรที่มีความต้องการพิเศษของ อาสาสมัครทหารพราน ธวัช  พรมแดน สังกัด กองร้อยทหารพรานที่ 4101 ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 7/8 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          ทั้งนี้ ในการพบปะเยี่ยมเยียนดังกล่าว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 41 ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน” ครอบครัวกองทัพบก

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า