“จิบน้ำชายามเช้า” พบปะสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาพื้นที่ชุมชน

182

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 บ้านยีลาปัน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันเอก กฤษณะ น้ำแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกิจกรรม “จิบน้ำชายามเช้า” เพื่อพบปะสานสัมพันธ์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวทางในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม และครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายอำเภอบันนังสตา,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา, ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30