แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจครอบครัวผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิต พร้อมจะดูแลให้ถึงที่สุด

258

         เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พันเอก ปรเมธ ศานุพงศ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43 เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 1/6 หมู่ที่ 8 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นบ้านของ นายเจ๊ะมูหามะญากี  เจ๊ะเด็ง ผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิต ขณะเข้าเจรจากับผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อให้กำลังใจครอบครัวที่ยังคงอยู่ในอาการเสียใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมให้กับ นางรอมียะห์ มูดอ ภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผ่านมาแล้ว 6 วัน ของการสูญเสียยังคงมีกำลังใจจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยา

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัว ระบุพร้อมจะดูแลครอบครัวและบุตรให้ถึงที่สุด ทั้งด้านการศึกษา และด้านอาชีพ พร้อมดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเยียวยาสภาพจิตใจ หากต้องการความช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือผ่านเจ้าหน้าที่ได้ตลอด ขอให้ครอบครัวผู้ใหญ่บ้านได้ภูมิใจ พ่อทำหน้าที่อย่างดีที่สุด สุดท้ายคนที่ยังอยู่ต้องเป็นเสาหลักของที่บ้านให้ได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนไม่ทอดทิ้งกัน ก่อนมอบกระเช้าและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ จนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ ซึ่งหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายหรือพบเบาะแสผู้ก่อเหตุรุนแรง สามารถแจ้งได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำพื้นที่ หรือหมายเลขสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 หรือ หมายเลขโทรศัพท์สายตรง แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หมายเลข 061-1732999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า