ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,000.00)

934

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.