กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช”

253

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 หมู่ที่ 6 บ้านตลาดนิคม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) 23 ตุลาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายธีรุตม์  ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จิตอาสาได้ร่วมกันกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ปล่อยพันธ์ปลาและปลูกต้นไม้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจ  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสังคมไทย และมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สู่ความเป็นชุมชนและสังคมน่าอยู่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า