กิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ สร้างเด็กดีให้สังคม ภารกิจทหาร ทุก ๆ เช้า กระชับสัมพันธ์ทหารกับเด็กๆ สิ่งเล็กๆ ที่ทหาร เพียรทำ

3646

       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน บ้านวังพญา หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม การฝึกระเบียบแถว และการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือ New Normal เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัส Covid-19 และใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างปกติสุข

       ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่มีโอกาสได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหาร ถูกหลักอนามัยเหมาะสมกับวัย เพิ่มเติมจากการที่ทางโรงเรียนจัดให้ เพื่อสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับเยาวชน อีกทั้ง เป็นโอกาสที่ทหารจะได้ลงไปสร้างสายส้มพันธ์ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน เพื่อลดช่องว่าง ระหว่างเจ้าหน้ที่รัฐกับ ครู นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า