กำลังใจไม่จางหาย แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจ “ป้านิ่ม”  ชาวบ้านโต๊ะเด็งจากเหตุระเบิด  ลบวันฝันร้าย ใส่ขาเทียมในอาทิตย์หน้า

305

          วันนี้ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางให้กำลังใจนางประทุม นักทอง หรือป้านิ่ม อายุ 55 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูญเสียขาทั้งสองข้างจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในสวนยางพาราพื้นที่หมู่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

         โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำความห่วงใยจากรัฐบาลมาเป็นกำลังใจให้ป้านิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างการพักฟื้น และกายภาพฝึกกำลังแขนให้แข็งแรง เตรียมพร้อมสำหรับการใส่ขาเทียมในอาทิตย์หน้า เพราะเมื่อป้านิ่มได้รับการใส่ขาเทียมแล้ว ป้านิ่มจะต้องฝึกเดินกับเครื่องช่วยพยุงไปอีกระยะหนึ่ง พร้อมชื่นชมป้านิ่มที่มีขวัญกำลังใจที่ดี และมีสีหน้ายิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา โดยมีคุณลุงเชียร นาย ณรงค์ศักดิ์ นักทอง สามีป้านิ่มอยู่เคียงข้างตลอดการรักษา ก่อนให้สัญญาใจกับป้านิ่มว่าจะไปเยี่ยมให้กำลังใจป้านิ่มที่บ้านอีกครั้งหลังออกจากโรงพยาบาล

          แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ในหลายเหตุการณ์ผู้หญิงและเด็กต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐไม่เคยนิ่งดูดาย มีการช่วยเหลือและเยียวยาจากหลายหน่วยงาน พร้อมติดตามเคส และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งด้านการรักษา และด้านคุณภาพชีวิตอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่ากำลังใจจะเป็นสิ่งสำคัญทำให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอีกครั้ง และเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงต้องแก้ด้วยการพูดคุย ทำความเข้าใจ หาทางออกร่วมกันแล้วก้าวไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยไม่ใช้ความรุนแรง”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า