สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

154

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า

คิดถึงคนบนฟ้า
ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
คำสอนของพ่อ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า