ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8,400.00 บาท )

127