ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 33,174.00 บาท )

136