ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทนประจำสำนักงานเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 22,865.00 บาท )

32