ทหารพราน 47 ปฏิบัติภารกิจดูแลความสงบพื้นที่ชายแดนใต้

1932

         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ฯ (ชุดปฏิบัติการกลางวัน) ออกลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบ ในพื้นที่รับผิดชอบเขตป่าภูเขา และชายป่าหมู่บ้าน Support site เพื่อกดดัน จำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ รวมทั้งเป็นการดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และเป้าหมายอ่อนแอให้ปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

          ขณะเดียวกันที่บริเวณจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ ยานพาหนะต้องสงสัย, การพกพาอาวุธ, การตรวจค้นสิ่งเสพติด, การค้นย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย และตรวจสอบบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปราม สกัดกั้น การเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ และสร้างสถานการณ์

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า