ทหารใจดี มอบอุปกรณ์ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการ

379

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองร้อยปืนเล็กที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 33 ร่วมกับ ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปกพ.จชต.) เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 401 เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบกายอุปกรณ์ให้กับประชาชนผู้พิการในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางเจะมีเนาะ แสนิ, นางมีเนาะ สะเมาะ,นายเจะรอนิง เจะมะ และ พระสรายุทธ ตั้งใจ วัดเขานาคา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตเป็นผู้พิการที่ต้องการกายอุปกรณ์เพื่อให้การดำเนินชีวิตมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

          สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อออกเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนในพื้นที่ และมอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

เพราะรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนคือกำลังใจของพวกเรา
ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า