หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมกับจิตอาสา มอบรถวีลแชร์แก่ผู้พิการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

282

          วันนี้ (12 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. พันเอก เอกคง รัตนบุรี เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี/จิตอาสา 904 ภาค 4 รุ่นที่ 1/65 เป็นผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 46/หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พร้อมด้วย จิตอาสา 904 จังหวัดปัตตานี, กรมทหารพรานที่ 44, กรมทหารพรานที่ 20, ชุดสันติสุขที่ 101, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัคร อพม., อสม. และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มอบรถวีลแชร์ และตะกร้าแทนความห่วงใย ที่บรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ห่วงใยประชาชน จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่ นางกูมารีเยาะ ต่วนปูเตะ อายุ 76 ปี, นางเจะนิง เจะเด็ง อายุ 84 ปี และนางยีละ ยีปง อายุ 60 ปี พร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และประสานให้เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

          พันเอก เอกคง รัตนบุรี เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี/จิตอาสา 904 ภาค 4 รุ่นที่ 1/65 ได้กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ขยายผลต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนื่องด้วยมีความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ ของประชาชนกลุ่มเปราะบาง จึงได้ลงพื้นที่เชิงรุก ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าช่วยเหลือ สำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อให้อยู่ดีกินดี มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และครอบครัว ได้มีขวัญกำลังใจที่ดี เจ้าหน้าทีทุกภาคส่วนพร้องเคียงข้างประชาชนทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า