ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมโครงการ “ค่ายอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านยาเสพติด” ณ ศูนย์การเรียนรู้ตักวาปาร์ค บ.แยะ ม.3 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

642

    หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 7 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมโครงการ “ค่ายอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านยาเสพติด” ณ ศูนย์การเรียนรู้ตักวาปาร์ค บ้านแยะ หมู่ที่ 3 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี จิตอาสาญาลันนันบารู และ เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำกองร้อยฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของภัยยาเสพติด ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นโดย กลุ่มเยาวชนบ้านแยะ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 100 คน ประกอบไปด้วย ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, กลุ่มเสื้อเขียว, เจ้าหน้าที่ญาลันนันบารู และเยาวชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ได้ให้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

#พลังสามัคคีพลังราชนาวีที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า