ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงห้องสรง และห้องรับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (130,095.00)

630

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.