ทุกภัยพิบัติ ทุกความเดือดร้อน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

836

       กองร้อยปืนเล็กที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 ร่วมกับ ประชาชน บ้านบางมะนาวฯ ซ่อมแซมบ้านให้กับ นางสาวบีเดาะ  รอแม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 41/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) การดำเนินการซ่อมแซมบ้าน นางสาวบีเดาะ  รอแมคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบให้ในวันนี้ (3 กันยายน 2563)

        ทั้งนี้ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า