“ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน ร่วมซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ในพื้นที่ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส”

216

          ที่ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 มอบหมายให้ กองร้อยทหารพรานที่ 4609 ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ , ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เร่งดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของ นางรอหะนิง บินเงาะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุฝนฟ้าคะนอง (วาตภัย) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยกับประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยได้เก็บเศษซากวัสดุ และซ่อมแซมโครงหลังคา พร้อมติดตั้งกระเบื้องใหม่แล้วเสร็จ ประมาณ 80 % บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเบื้องต้น

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า