แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ธรรมสถานวัดแจ้ง (หลังค่ายวชิราวุธ) จังหวัดนครศรีธรรมราช สมทบทุนร่วมสร้างถนนคอนกรีตเข้าวัด และบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาอเนกประสงค์

188

          วันนี้ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ธรรมสถานวัดแจ้ง (หลังค่ายวชิราวุธ)  ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยคุณคนึงนิตย์  ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตเข้าวัด และบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาอเนกประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานา ส่งเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นขวัญ และกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และใกล้เคียง โดยมี พลโท ธิรา  แดวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คณะผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายปัจจัยเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

          ทั้งนี้ ธรรมสถานวัดแจ้ง (หลังค่ายวชิราวุธ) เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดแจ้งวรวิหาร (พระอารามหลวง) และได้จัดสรรให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดแจ้งวรวิหารพระอารามหลวง มีเนื้อที่จำนวน 18 ไร่ เริ่มบุกเบิกเมื่อปี พ.ศ.2526 โดยพราหมณ์ตระกูลรังสี (บำรุง รังสี) ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ชื่อ พระสิมุณี เขมรังษี และได้มีโยมถวายที่ดินเพิ่มท่านเลยยกที่ดินนี้ถวายวัดแจ้งวรวิหาร พระอารามหลวง ทางวัดแจ้งจึงได้สลักหลังโฉนดว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ธรรมสถานวัดแจ้ง ปัจจุบันมีพระอาจารย์พระปลัดพรศักดิ์ ปวโร เป็นหัวหน้าธรรมสถานฯ สำหรับทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้มียอดปัจจัยที่ได้จากทอดผ้าป่าครั้งนี้ จำนวน 712,910 บาท

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า