ตรวจเยี่ยม ฉก.ทพ.30 มอบแนวทางการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

487

          วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะให้กำลังใจกำลังพล และร่วมประชุมติดตามการปฎิบัติในห้วงที่ผ่านมา ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 พร้อมมอบนโยบาย และข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท มั่นสอดส่องดูแลจุดเสี่ยงเพิ่มความเข้มงวดจุดหล่อแหลมต่างๆ ระมัดระวังการก่อเหตุรุนแรงหลังห้วงรอมฎอน พร้อมประชุมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำข้อสั่งการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภคต่างๆ พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี พันเอกภูมิสิน สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30, หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม

          สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเยี่ยมให้กำลังใจสอบถามดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพล นำข้อห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา และนโยบายต่างๆ มามอบให้กำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และห่วงใยกำลังพลให้ดูแลสุขภาพปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันโรค covid-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า