ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงการลาผลัดพัก ของ ศสว. งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (212,508.10 บาท)

73

ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.