ตรวจเยี่ยม ชคต. ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา สร้างขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในห้วงเดือนรอมฎอน

486

          วันที่ (19 เมษายน 2565) พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ฐานปฎิบัติการชุดคุ้มครองตำบลตลิ่งชัน ฐานปฎิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบาเจาะ และฐานปฎิบัติการชุดคุ้มครองตาเนาะปูเต๊ะ โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30, นายอำเภอบันนังสตา, หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตา, เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

          พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบนโยบายว่า วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและขอบคุณผู้ปฎิบัติหน้าที่ทุกคน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำโดย พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบหมายลงพื้นที่มาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่อุทิศตนและเสียสละ เพื่อพี่น้องประชาชนทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา รวมถึงในห้วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาถือได้ว่าทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วง 7 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา รวมถึงช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐของชาวมุสลิมทั่วโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงมุ่งหมายให้เดือนรอมฎอนปีนี้เป็นเดือนรอมฎอนแห่งสันติสุข ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลคือกำลังสำคัญที่เป็นลูกหลานของคนในชุมชนที่จะต้องปฎิบัติหน้าที่บูรณาการทุกภาคส่วนจะต้องมุ่งเน้นดูแลพื้นที่ดูแลประชาชนให้ปลอดเหตุ ปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวมุสลิมได้ประกอบศาสนกิจ รวมทั้งแน่นย้ำถึงกำลังพลทุกนายต้องไม่ประมาท โดยเฉพาะดูแลตนเองเพื่อให้มีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่

          ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะได้รับฟังผลการปฎิบัติงานของแต่ละฐานปฎิบัติการชุดคุ้มครองตำบล พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลด้านแผนการรักษาความปลอดภัยตำบล/หมู่บ้าน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด, แผนป้องกันเหตุ, แผนเผชิญเหตุ, แผนป้องกันเหตุแผนการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมอบสิ่งของบริโภคให้แก่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า