วันที่ 7 ในการตรวจเลือกทหารฯ ของกองทัพภาคที่ 4 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่จังหวัดยะลา ช่วงเช้าวันนี้มีผู้สมัครใจรับใช้ชาติ ถึง 80% แล้ว

323

          วันนี้ 7 เมษายน 2565 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ได้แก่ หน่วยคัดเลือกทหารฯ ยะลา คณะที่ 1 สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, หน่วยคัดเลือกทหารฯ ปัตตานี คณะที่ 2 หอประชุมอำเภอยะรัง และหน่วยคัดเลือกทหารฯ ปัตตานี คณะที่ 1 หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยในวันนี้พื้นที่จังหวัดยะลามีผู้สนใจสมัครรับใช้ชาติ หรือร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ มากกว่า 80% ของความต้องการ ที่เหลือ 20% รอลุ้นจับใบแดง ใบดำ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้ง 3 หน่วยคัดเลือก มีชายไทยเดินทางมาทำการรายงานตัวตรวจเลือกทหารฯ ต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงคอยดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาทำการคัดเลือกทหารฯ และครอบครัวที่มาคอยให้กำลังใจอย่างเต็มที่

          ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯ ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีในห้วง 6 วันที่ผ่านมา ในวันนี้เป็นวันที่ 7 ของการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆของหน่วยเลือกทหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นที่มาคอยดูแลภายในหน่วยคัดเลือกทหารฯ ยืนยันในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งทางกองทัพไม่มีนโยบาย หรือเรียกเก็บค่าผ่านทางแต่อย่างใด ทั้งยังประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจโครงการ สานใจสู่สันติ ภายใต้ มัสยิดสานใจสู่สันติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่าง หรือผู้ที่เคยหลงผิดได้ออกมาปฏิบัติศาสนกิจ และใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ ให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้เชิญชวนบอกกล่าวกับครอบครัวเขาเหล่านั้นให้ได้มาเข้าร่วมโครงการ เพราะทุกท่านเป็นคนในพื้นที่ และเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะคอยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา และสามารถรับรู้ถึงความทุกข์ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนได้ ทั้งนี้หากพบเห็นผู้ที่กระทำความผิดในการดำเนินการตรวจเลือกทหารฯ หรือมีข้อสงสัยโครงการดังกล่าว สามารถโทรหาที่สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-1732999 ได้ตลอด

          ด้านพลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2565 ได้แก่ หน่วยคัดเลือกทหารฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต, อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ  และครอบครัว กล่าวว่า “วันนี้มายืนยันกับครอบครัว ญาติ ที่มาคอยให้กำลังใจผู้ตรวจเลือกทหารฯ การดำเนินงานทุกขั้นตอน ทุกพื้นที่ มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ อย่าหลงเชื่อผู้ที่มาหลอกว่าสามารถช่วยได้ หากมีหรือพบเจอขอให้แจ้งมาได้ตลอดจะดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด และเชิญชวนเข้าเป็นทหารกองประจำการ เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ดูแลประเทศชาติ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อยอดอาชีพในอนาคต และหากสมัครใจนอกจากจะได้รับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานแล้ว ผู้สมัครยังสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนประสงค์จะเข้าได้, มีคะแนนเพิ่มในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร หากใช้วุฒิการศึกษา ผู้ที่จบ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไปจะใช้เวลาประจำการเพียง 6 เดือน วุฒิ ปวช. และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะใช้เวลาประจำการ 1 ปี กำชับคณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯ ปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพ และแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างเคร่งครัด ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า