โครการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ส่งความห่วงใยให้นักเรียนในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

276

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดยชุดปฏิบัตการเสริมสร้างความเข้าใจ ดำเนินการตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” นำจักรยานที่ชำรุด ไม่ใช้แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากประชาชนในพื้นที่  มาซ่อมแซม/ปรับปรุง ตามมาตรฐานความปลอดภัย ให้พร้อมสำหรับใช้งาน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีความจำเป็น สามารถใช้ในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในพื้นที่ได้ ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยได้ดำเนินการนำจักรยานที่ชำรุด มาซ่อมแซม จำนวน 45 คัน และได้ส่งมอบให้กับ นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่แล้ว จำนวน 15 คัน

          สำหรับโครงการ “จักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพบก” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ห่วงใยนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทและห่างไกล เล็งเห็นความลำบากของการเดินทางนักเรียนในพื้นที่ จึงได้ให้หน่วยทหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่าง ทำการซ่อมจักรยาน ที่มีผู้บริจาคให้มีสภาพดีพร้อมใช้ และมอบให้เด็กนักเรียนที่มีความจำเป็น นำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย สร้างฝัน เติมร้อยยิ้มให้กับนักเรียนดังกล่าว ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทางการศึกษา นำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนในอนาคต

จักรยานสานฝันปันสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า