รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบบ้านตาม โครงการ “บ้านปันสุข” หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย

181

          วันนี้ (19 ก.พ. 65) เวลา 09.00 น. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน 904 ภาค 4 ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 3 ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบบ้านให้กับ นายอับดุลเลาะ  อีปง และครอบครัว ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ใน โครงการ “บ้านปันสุข” ของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างลำบาก แต่มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  เข้าไปก่อสร้างบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 16 มี.ค. 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 1 แสน 3 หมื่น 6 พันบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี พันเอก เรวัฒ  ธรรมจิรเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20, นายอำเภอยะรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ / ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ

          ในโอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และอันเชิญถุงพระราชทาน ความห่วงใยจากในหลวงและพระราชินี สู่ประชาชน พร้อมทั้งช่วยติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ติดตั้งบ้านเลขที่ และเข้าไปเยี่ยมชมภายในบ้าน นอกจากนี้ประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังร่วมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดเครื่องนอน และเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้กับครอบครัว ทางด้านของนายอับดุลเลาะ ก็ได้นำส้มโอปูโกยะรัง ของดีขึ้นชื่อในพื้นที่อำเภอยะรังมอบให้กับประธานในพิธี และได้เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณรอบๆบ้าน ที่หลายหน่วยงานร่วมกันสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างอาชีพให้กับครอบครัวของนายอับดุลเลาะ  อีปง ต่อไป

          พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า ที่ผ่านมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนยากลำบากมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวสร้างบ้านผ่านการขับเคลื่อนงานของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน และหวังให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือของโครงการ จะได้พัฒนาตนเองและเป็นแรงสนับสนุนช่วยเหลือสังคมและคนอื่นๆ ต่อไป

          ด้านนายอับดุลเลาะ  อีปง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาครอบครัวของตนมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก วันนี้ดีใจมากที่ได้มีเป็นของตนเอง ได้อาศัยอยู่กับลูกๆ อีก 5 คน และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างบ้าน และมอบบ้านให้กับตนเอง หลังจากนี้ตนจะทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงรอบๆ บ้าน และจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า