รวมพลังชาวบันนังสตา ต่อต้านความรุนแรง “ปกป้องผู้บริสุทธิ์”

326

          “เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านที่นี่ ที่รับไม่ได้.. แต่ทุกคนก็รับไม่ได้.. แม้ชาวบ้านจะรวมตัวกันรณรงค์แต่ก็ทำอะไรได้ไม่มาก ถ้าทุกคนไม่ร่วมกันแก้ปัญหา จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านตื่นตัวในการไม่เอาความรุนแรง”

          วันนี้ (15 มีนาคม 2565) เวลา  09.00 น. ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 พร้อมด้วย ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสา โฆษกชาวบ้าน กลุ่มเยียวยา กลุ่มสตรี  ประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา และพื้นที่ใกล้เคียง รวมพลังถือป้ายข้อความปฏิเสธความรุนแรง ภายใต้กิจกรรมรวมพลังมวลชนต่อต้านความรุนแรง เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุความรุนแรงทุกรูปแบบ ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ โดยทางด้าน พันเอกภูมิสิน  สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ได้กล่าวพบปะประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง คอยอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย ในบริเวณการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า