ฉก.ปัตตานี ร่วมขนย้ายถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ จ.ปัตตานี

95

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ได้สนับสนุนรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ (FTS) และสนับสนุนกำลังพล ร่วมขนย้ายสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1,200 ชุด จาก สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พลพัฒนา 4 ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังศาลากลางจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดยะลา,จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งภายในสถานที่จัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อที่กองทัพบก และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

           ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดปัตตานีได้รับมอบสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า