รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จ.สงขลา เน้นย้ำดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย สร้างความมั่นใจประชาชน

398

          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยฝ่ายเสธฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจสงขลา โดยรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติงานตามนโยบายงานเร่งด่วน ของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, ผู้บังคับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ปลัดอำเภอเทพา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

          จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปตรวจเยี่ยม หมวดตำรวจตระเวนชายแดนเชิงรุกที่ 3, ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ร้อย ร.2512 บ้านควนหรันใต้ ตำบลท่าม่วง และชุดคุ้มครองตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามคำสั่งของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวัง ในการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ การตอบโต้จากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในห้วงที่ผ่านมา และเน้นย้ำกำลังพลไม่สร้างเงื่อนไข นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงไปตรวจเยี่ยม กำกับดูแลการปฎิบัติงานของกำลังพล ในการบูรณาการร่วมกัน 3 ฝ่ายในการปราบปรามยาเสพติด การป้องกันการโจมตีฐาน  ด่านตรวจ/จุดตรวจ การเปิดแผนยุทธการเชิงรุกในพื้นที่เพื่อป้องกันการก่อเหตุในห้วงเดือนรอมฎอน และเน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายโดยเร็ว

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า