ขอบริจาคเลือดด่วน!!! ระบุบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือนายสุทธิศักดิ์  หมีนเส็น ผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิด

1380

เนื่องด้วยนายสุทธิศักดิ์  หมีนเส็น ผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จะเข้ารับการผ่าตัดขาครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งแพทย์จะตัดเหนือเข่า จำเป็นต้องใช้เลือดจำนวนมาก ทาง โรงพยาบาลสงขลา แจ้งว่า ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปใดก็ได้ เพื่อทำการทดแทนเนื่องจากเลือดในธนาคารเลือดไม่เพียงพอ ท่านใดที่มีความประสงค์เข้าบริจาคเลือด สามารถเข้าบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการระบุขอบริจาคเลือดให้นายสุทธิศักดิ์ หมีนเส็น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า